07 فوریه

مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)

مدیریت زنجیره تامین سبز تلفیقی از ملاحظات طبیعی در مدیریت زنجیره تامین است. هدف زنجیره تامین سبز حذف یا حداقل سازی اثرات محیطی منفی (آلودگی هوا، آب و زمین) و اتلاف منابع (انرژی و مواد) از استخراج مواد خام تا استفاده نهایی و دور ریز محصولات است. به طور کلی «در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین شامل طراحی محصول، انتخاب و منبع یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن» تعریف مدیریت زنجیره تامین سبز است.

04 فوریه

تولید سلولی

تولید سلولی از روشهای نوین تولید است. در تولید سلولی هر سلول متشکل از تعدادی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی است و قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات است که دارای فرآیندهای تولید مشابهی هستند.

مزایای تولید سلولی:
– کاهش میزان و هزینه حمل و نقل
– کاهش زمان راه اندازی
– کاهش زمان تولید
– کاهش اندازه بسته ها
– کاهش میزان موجودی در جریان ساخت
– کاهش فضای مورد نیاز و استفاده بهینه از فضاها
– تمرکز تخصص
– کنترل آسان تر موجودی
– کاهش زمان تحویل
– کنترل بهتر و ساده تر فرآیند عملیات

معایب تولید سلولی:
– هزینه های بالای انجام کار
– مشکلات مرتبط با خراب شدن، اضافه بار، بیکاری و ایجاد تعادل ماشین ها
– نیاز به نیروی کار ماهر و آماده برای کارهای جدید
– مشکل همزمان کردن قطعات مختلف برای مونتاژ شدن با هم در مراحل بعدی
– مشکلات مربوط به عملیات های خارج از سلول
– تغییر در طیف تولید و ترکیب آن

04 فوریه

تولید ناب

هدف از سیستم تولید ناب شناسایی و ریشه ‏یابی علل ذیل و اقدام برای حذف و یا کاهش آنهاست:

– تولید اضافی (پیش از وقوع تقاضا)
– انتظار (برای قدم بعدی از مسیر فرآیند)
– جابجایی یا حمل و نقل اضافی (غیر ضروری مواد)
– فرآیندهای اضافی (به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه)
– موجودی ها (بیش از حداقل مورد نیاز)
– تردد و حرکت غیرضروری کارکنان در حین کار (به قصد یافتن ابزار و …)

03 فوریه

چیدمان تسهیلات

QAP یا Quadratic Assignment Problem ساده ترین حالت مسائل چیدمان تسهیلات هستند که در آن مساحت همه دپارتمان ها یکسان است. 
اگر تسهیلات با مساحت یکسان در نظر گرفته شود و از قبل تعدادی مکان مشخص برای قرار گرفتن دپارتمان ها تعیین شده باشد، فضای جواب مساله گسسته است که در واقع همان QAP است. در حالت پیوسته دپارتمان ها دارای مساحت نابرابر بوده و می توانند در هر نقطه ای واقع شوند و برای حل این گونه مسائل به سمت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (MIP) برای دپارتمان های مستطیلی و گراف برای اشکال L، T و U متمایل خواهیم شد.
چیدمان بلوکی به معنای تعیین مکان و شکل دپارتمان ها است. سایر جزئیات طرح از جمله راهروها و مکان های ورود و خروج بعدا در چیدمان بدست آمده گنجانده خواهند شد.