04 فوریه

تولید سلولی

تولید سلولی از روشهای نوین تولید است. در تولید سلولی هر سلول متشکل از تعدادی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی است و قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات است که دارای فرآیندهای تولید مشابهی هستند.

مزایای تولید سلولی:
– کاهش میزان و هزینه حمل و نقل
– کاهش زمان راه اندازی
– کاهش زمان تولید
– کاهش اندازه بسته ها
– کاهش میزان موجودی در جریان ساخت
– کاهش فضای مورد نیاز و استفاده بهینه از فضاها
– تمرکز تخصص
– کنترل آسان تر موجودی
– کاهش زمان تحویل
– کنترل بهتر و ساده تر فرآیند عملیات

معایب تولید سلولی:
– هزینه های بالای انجام کار
– مشکلات مرتبط با خراب شدن، اضافه بار، بیکاری و ایجاد تعادل ماشین ها
– نیاز به نیروی کار ماهر و آماده برای کارهای جدید
– مشکل همزمان کردن قطعات مختلف برای مونتاژ شدن با هم در مراحل بعدی
– مشکلات مربوط به عملیات های خارج از سلول
– تغییر در طیف تولید و ترکیب آن

04 فوریه

تولید ناب

هدف از سیستم تولید ناب شناسایی و ریشه ‏یابی علل ذیل و اقدام برای حذف و یا کاهش آنهاست:

– تولید اضافی (پیش از وقوع تقاضا)
– انتظار (برای قدم بعدی از مسیر فرآیند)
– جابجایی یا حمل و نقل اضافی (غیر ضروری مواد)
– فرآیندهای اضافی (به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه)
– موجودی ها (بیش از حداقل مورد نیاز)
– تردد و حرکت غیرضروری کارکنان در حین کار (به قصد یافتن ابزار و …)